PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY MOSTU NA SKŁADOWISKU NR 1

Zasypywanie stawów do ujmowania aglomeratu wapniem i wykonanie przyłączy elektrycznych w celu zamontowania nowego mostu na składowisku.