Zemní práce

Nabízíme komplexní nabídku zemních prací od maloobjemových až po rozsáhlé terénní úpravy při stavbě logistických areálů či liniových staveb. Disponujeme rýpadly, bagry, nakládači, dumpery, manipulátory, laserově řízeným GPS dozerem, vibračními válci
a nadrozměrnou autodopravou s příslušenstvím.

sejmutí ornice

vykopávky a hloubení jam i rýh

přeprava výkopku

násypy hutněné i nehutněné

vápnění hornin

terénní úpravy