REMONT PODŁOGI MAGAZYNU NR 3 W EMA

Wyburzenie podłogi istniejącej, wyrównanie i oczyszczenie betonu podkładowego, wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej i wybetonowanie nowej podłogi z fibrobetonu, wykonanie dylatacji. Zamówienie obejmowało również sanację istniejącej rampy, piaskowanie, wypełnianie pęknięć metodą wtryskową,  profilowanie i wykonanie ostatecznych powłok malarskich.