SUCHDOL – NOVÝ JIČÍN, LINIA 2×110 KV

Roboty ziemne pod maszt bardzo wysokiego napięcia wraz z betonowaniem, rozbiórką starych stóp betonowych, ostatecznym zagospodarowaniem terenu (odcinek linii 28-57 i 59-63 2x 110 kV).