ČESKÁ TŘEBOVÁ – KRASÍKOV REMONT FUNDAMENTÓW

Remont fundamentów przy stanowisku nr 1-63 wraz z wykonaniem robót ziemnych, uziemienia i dostawą materiałów; remonty konstrukcji stalowych z dostawą materiałów; wykonanie powłok lakierniczych.