OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ

W tej branży realizujemy budowy i remonty oczyszczalni ścieków, zapór, zbiorników retencyjnych, wież ciśnień, stacji uzdatniania wody, jazów, śluz, cieków wodnych i wzmacniamy brzegi – włącznie wszystkich robót powiązanych, jak np. budowa mostów, remonty dróg czy układanie rurociągów.