REMONT MOSTKA PRZY ULICY LIPOVA, OSADA ANTONÍČEK

Rozbiórka mostka istniejącego. Zbudowanie mostka nowego i wzmocnienie brzegów. Nowa nawierzchnia bitumiczna na drodze. Czeski Cieszyn.