ROZBUDOWA WODOCIĄGU TŘINEC – NEBORY – DUŠINEC

Realizacja wodociągu w miejscowościach Niebory i Dušinec. Wykopy rowów, układanie rur i zasypywanie z zagęszczeniem. Układanie nawierzchni bitumicznej, budowa nowej studni kontrolno-pomiarowej. W rowach ułożono rury o różnej średnicy (DN) prowadzące ze stacji uzdatniania wody. Po zasypaniu wykopów wykonano nawierzchnię bitumiczną na uszkodzonych drogach. Przedmiot dzieła obejmował również zbudowanie nowej betonowej studni kontrolno-pomiarowej przy stacji uzdatniania. Na zakończenie wykonano zagospodarowanie terenu i przywrócenie nawierzchni dotkniętych budową działek do stanu pierwotnego.