Vodohospodářské stavby

V této oblasti provádíme výstavby a rekonstrukce čistíren odpadních vod, přehradních a retenčních nádrží, vodojemů, úpraven vod, jezů, toků a zpevňování břehů včetně souvisejících  prací – stavby mostů, rekonstrukce komunikací či ukládání potrubí.