REMONT DOPŁYWÓW WODY SUROWEJ

Wykonanie remontu studni osadowych i powietrznych na trasie rur dopływu wody surowej Hněvkovice – ETE. We studniach wykonano przeróbki budowlane oraz sanację / wymianę urządzeń technicznych i technologicznych. Roboty montażowe wykonano również na pompowni Hněvkovice oraz na wieży wodnej JE TE (Elektrowni Atomowej Temelin). Przedmiot dzieła obejmował również gotowość budowlaną do wymiany 50 szt. wadliwych segmentów na trasie dopływu prawego.