TR MILÍN – MODERNIZACJA KANALIZACJI

Wykonano roboty montażowo-budowlane zmierzające do modernizacji zakładowego systemu odprowadzania ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie zakładu TR Milín. Wykonano także sanację rurociągów bezwykopową metodą za pomocą rękawa UV, sanację studni i metodą klasycznego wykopu przeprowadzono wymianę rurociągu PCV wraz z zestawami studni.