LINIA USZLACHETNIANIA NR 2 – PODBUDOWA HALI, PRZEBUDOWA ROZDZIELNI

Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zbudowanie fundamentów żelbetowych hali i nadbudowa nowej kondygnacji oraz przestrzeni kablowej w przylegającej do obiektu rozdzielni.