REMONT MOSTU UL. POD KAMIONKOU

Na danej budowie odbyła się rozbiórka mostu istniejącego i zbudowano most nowy. Roboty obejmowały kompletne wykonanie środków ruchu drogowego, przeróbki koryta i przeniesienie gazociągu.