Nová zpevněná plocha u skladu lahví a váhy

Realizace dvou nových ploch ze zámkové dlažby včetně odvodnění pro zkapacitnění úložných ploch v Linde Ostrava.