Suchdol – Nový Jičín, vedení 2×110 kV

Zemní práce pro stožáry VVN včetně betonáže, rozbití starých bet. patek, definitivní úpravy povrchů (úsek linky 28-57 a 59-63 2x 110 kV).