TR Chrást, oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace. Vzhledem k délce kanalizace byla použita bezvýkopová technologie UV-liner. Část kanalizace mezi šachtou č.1 a č.2 byla kompletně vyměněna za novou včetně šachet. Na všech šachtách bylo obnoveno výstražné značení a poklopy byly vyměněny za nové kompozitové. Na vyústění kanalizace byla provedena sanace kamenných bloků.