Zemní práce – základy pro sloupy

Provedení HTÚ, přípravy pilotážní plošiny a následné vlastní zřízení zapažených pilot. Následné provedení konečných úprav terénu a odvozu přebytečné zeminy na skládku. V rámci dodatku byla provedena i výztuha železobetonové konstrukce v místě tunelu včetně navrácení zpevněných a travnatých ploch do původního stavu.