TR Litoměřice JIH R11022kV protipovod

Realizace stavební části SO 305 – zemní práce pro silové kabely a kabely NN a So 520 – rekonstrukce Budovy společných prostor.