Paskov VN 194

Zemní práce pro stožáry č. 1 – č. 23 včetně betonáže, rozbití starých bet. patek, montáže konstrukcí a nátěrů.