Havířov – Bludovice – údržba VN 79

Oprava zhlaví,nátěr zhlaví,betonáž zhlaví,čištění a odmaštění, nátěr OK, vyvařování stojin a příček, zemní práce,terénní úpravy,montáž a nátěr uzemnění.