Příprava staveniště Skládkového mostu č. 1

Zásypy rybníků na aglomerát vápencem a provedení elektro přípojek pro montáž nového skládkového mostu.