ZAKŁAD RECYKLINGU MATERIAŁÓW

Szczególną uwagę zwracamy na troskę o środowisko naturalne, dlatego też dążymy do maksymalnego wykorzystania wytwarzanych odpadów. Gruz betonowy lub ceglany poddajemy procesowi recyklingu, dzięki czemu możemy zaoferować kruszenie i sortowanie gruzu z rozbiórki obiektów budowlanych i skał klasy 5-7, posiadamy kruszarki i sortownice mobilne, które można zastosować na terenie całego kraju.

Z odpadami gospodarujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i posiadamy uprawnienia oraz pozwolenia do gospodarowania wszelkiego rodzaju odpadami, włącznie niebezpiecznych.