Drtící středisko

Klademe velký důraz na šetrnost k životnímu prostředí, proto se snažíme všechny odpady využívat v maximální míře. Cihelný a betonový odpad recyklujeme. V rámci recyklace jsme schopni nabídnout drcení a třídění stavebních sutin z demolic a hornin tříd 5–7, využití mobilních drtičů a třídičů na území celé České republiky.

S veškerými odpady nakládáme dle platné legislativy a vlastníme oprávnění a povolení k nakládání s odpady včetně nebezpečného odpadu.