REALIZACJA I SANACJA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

W ramach działalności budowlanej wykonujemy różnego rodzaju konstrukcje żelbetowe, konstrukcje fundamentowe pod specjalne technologie, konstrukcje monolityczne hali i budowli, mosty, pomosty, kładki lub mury oporowe, ich sanację oraz remonty – ulepszanie właściwości, odnawianie powłok i warstw ochronnych na konstrukcjach, które chronią je przed wpływami środowiska oraz ujednolicanie wyglądu konstrukcji po zakończeniu remontów i przeróbek.