REMONT KS STROPU, WRAZ Z PUNKTAMI MOCUJĄCYMI NA OBIEKCIE UZDATNIANIA WĘGLA

Sanacja konstrukcji żelbetowych, przeróbki konstrukcji stalowych, elementów ślusarskich i blacharskich. Wszelkie roboty, włącznie piaskowania i kolejnych napraw, wykonano z rusztowania. Dalej zainstalowano na dachu certyfikowany system asekuracyjny, wyremontowano wnętrza dyspozytorni, wykonano nowe podłogi na dwóch kondygnacjach i w okolicy technologii zakładu uzdatniania węgla naniesiono wylewki przeciwpoślizgowe.