REMONT CAŁKOWITY OBIEKTU KRUSZARNI GRUBEJ, WRAZ Z PUNKTAMI MOCUJĄCYMI

Przedmiot zamówienia stanowiła kompletna sanacja konstrukcji żelbetowych zgodnie z wymaganymi procesami, co obejmowało również piaskowanie i ponowne nakładanie powłok lakierniczych na konstrukcjach stalowych na terenie całego obiektu. W celu wykonania przedmiotowych robót zamontowano i następnie zdemontowano rusztowanie. Na dachu wykonano nowy zbiorowy system asekuracyjny. W trakcie robót przeprowadzono również remont torów suwnicowych wraz z ułożeniem nowych przewodów elektrycznych oraz nowego systemu mocowania przewodów zasilających i sterujących suwnicą.