NAPRAWA ZASOBNIKÓW ŻELBETOWYCH

Całkowity remont zasobników żelbetowych. Demontaż i montaż zaworów na zasobnikach, oczyszczenie konstrukcji żelbetowych i następna sanacja powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej, przeróbki króćców stalowych na zasobnikach z ich dostosowaniem do nowych zaworów, montaż nowych zaworów. Naprawa wykładziny wewnętrznej zasobników wykonana z płytek bazaltowych. Ekologiczna likwidacja odpadów.