REMONT KS I STROPU DACHU, WRAZ Z PUNKTAMI MOCUJĄCYMI – HT

Przedmiot zamówienia obejmował kompletną sanację konstrukcji żelbetowych zgodnie z ustalonymi procesami, włącznie piaskowania i nakładania nowych powłok lakierniczych na konstrukcje stalowe na wybranych kondygnacjach obiektu. W ramach robót zostało zbudowane i następnie zdemontowane rusztowanie. Na dachu zainstalowano certyfikowany zbiorowy system asekuracyjny.