TR Milín – modernizace kanalizace

Proběhly stavbně – montážní práce, které zmodernizovali areálový sběrný systém a splaškovou kanalizaci v areálu TR Milín. Mimo jiné provedena sanace potrubí bezvýkopovou metodou UV rukávem , provedena sanace šachet a výkopovou metodou bylo vyměněno PVC potrubí včetně šachtových sestav.