Rozšíření vodovodu Třinec – Nebory – Dušinec

Realizace vodovodu v Neborech a Dušinci. Výkopy rýh, pokládka potrubí a zásypy se zhutněním. Pokládka živic. Výstavba nové měřící a kontrolní šachty. Po výkopech rýh se uložilo potrubí různých DN vedoucích z hl vodárny. Po zásypech se provedlo asfaltování porušených komunikací. Součástí vodovodu byla výstavba nové měřící a kontrolní betonové šachty u vodárny. Na závěr se provedly terénní úpravy dotčených pozemků.