Demolice plynojemu, rekultivace a prodej kovového materiálu

Demolice budovy směšovací stanice, filtrů, komunikací v okolí plynojemu. Demolice mokrého plynojemu za pomocí výškových pracovníku a strojní mechanizace, včetně demolice základové desky. Úprava kovošrotu na transportní rozměry pálením a strojními mechanismy. U všech objektů byla provedena demolice základů do úrovně -2,0 m pod terén. Zpětný zásyp podrceným demolovaným materiálem. Přebytečný materiál byl odvážen na řízenou skládku.