Demolice hasičské zbrojnice č.p. 219

Demolice hasičské zbrojnice a následná ekologická likvidace vzniklých odpadů. Součástí realizace bylo odpojení budovy od technické infrastruktury a konečné terénní úpravy.