Demolice domu č. p. 1799 v Karviné-Mizerově

Předmětem realizace byla demolice železobetonového bytového domu, který měl 10 podlaží a celkovou výšku cca 30 m. Před zahájením prací proběhlo vytyčení inženýrských sítí a jejich odpojení a přeložení. Následně proběhla ručně demontáž zařizovacích předmětů, demontáž WC jader, podlah, oken, dveří, obložení a ostatního technického vybavení. Po strojní demolici objektu, včetně demolice podlahy s průběžným odvozem sutin, byla jáma zasypána zeminou s provedením finálních terénních úprav a osetí travního semene. Dotčené zpevněné plochy byly uvedeny do původního stavu pokládkou živice.