Sanační zásah na lokalitě aglomerace ve společnosti Vítkovice, a. s.

Demolice souboru 42 budov, včetně odstřelu komína spékárny výšky 100m, odstranění nebezpečných odpadů, drcení železobetonových sutin a dalších souvisejících činností. Demolice byly kompletně prováděny do úrovně -3,0 m. Materiál byl na stavbě dále drcen a použit na zpětné zásypy. Celé území bylo překryto sanačním překryvem “průmysl” a “les” a následovala výsadba dřevin.