Rekonstrukce přívodních řadů surové vody

Provedení rekonstrukce kalníkových a vzdušníkových šachet na trase přívodních řádu surové vody Hněvkovice – ETE. V šachtách probíhaly stavební úpravy a také sanace/výměna technických a technologických zařízení. Montážní práce probíhaly i na ČS Hněvkovice a na vodojemu JE TE. Součástí bylo provedení stavební připravenosti pro výměnu 50-ti ks vadných segmentů na trase pravého přívodního řádu.