Zušlechťovací linka č. 2 – Spodní stavba haly, úprava rozvodny

Realizace splaškové a dešťové kanalizace, Výstavba ŽB základů haly a přístavba nového patra a kabelového prostoru přilehlé rozvodny.