ČERVENKA, TR – TERENY UTWARDZONE PRZED BSP

Wykonanie powierzchni utwardzonej z bruku betonowego – parking  z odwodnieniem.