ZBUDOWANIE NOWEJ OCZYSZCZALNI KĘSÓW – SO 14 DROGI DOJAZDOWE

Wykonanie nowych dróg dojazdowych z przeróbką podłoża. Układanie warstw bitumicznych i wykonanie nawierzchni betonowej. Montaż kanalizacji, końcowe zagospodarowanie terenu. Montaż obudowy i barier energochłonnych. Wysadzanie drzew i krzewów (150 szt.), wysiewanie traw 7 000 m2.