NAPRAWY DRÓG GMINNYCH I CHODNIKÓW W CZESKIM CIESZYNIE

Remont chodników i dróg w Czeskim Cieszynie. Montaż krawężników, układanie bruku, nawierzchni bitumicznej.