Červenka, TR – zpevněné plochy před BSP

Realizace zpevněné plochy ze zámkové dlažby pro parkování a její odvodnění.