PROSENICE, TR 110/22KV – POWIERZCHNIA MANIPULACYJNA

Roboty ziemne związane z wymianą podłoża i układaniem płyt betonowych i krawężników.