SPECJALISTYCZNE PRACE NA WYSOKOŚCI

Maksymalne bezpieczeństwo osób i majątku zapewniamy za pomocą wykwalifikowanego zespołu fachowców, najnowocześniejszego sprzętu, nowych technologii i procesów. Zakres naszych usług jest bardzo szeroki:

  • Remonty i naprawy obiektów wysokościowych
  • Oględziny, opracowywanie projektów i realizacja robót na obiektach wysokościowych, jak np. kominy przemysłowe, chłodnie kominowe i wieże szybowe, zbiorniki, zasobniki itp.
  • Oględziny, przeglądy obiektów wysokościowych, opracowanie raportu z oględzin stanu obiektu zawierającego proponowane przeróbki i naprawy
  • Remonty dachów i płaszczy obiektów budowlanych
  • Nakładanie powłok przemysłowych