JINDŘICHOV – AŠ, V1285, FARBOWANIE SŁUPÓW REMONT FUNDAMENTÓW

Remont fundamentów betonowych i farbowanie słupów kratowych linii napowietrznej 110 kV V1285 Jindřichov-Aš.