REMONT KOMINÓW SCHV KLADNO

Remont oznakowania lotniczego 6 kominów o wysokości 65 m, naprawa stopni włazowych, obmurówki wewnętrznej i pierścieni dylatacyjnych, oczyszczenie dna kominów, powlekanie konstrukcji ślusarskich.