TR BOHUMÍN 110/22 KV – OGRODZENIE

Realizację zamówienia rozpoczęto od rozbiórki istniejącego ogrodzenia oraz oświetlenia. Następnie zostały ustawione nowe słupy oświetlenia i wykonano nową instalację oświetleniową oraz uziemienie. Nowe ogrodzenie zostało zbudowane sukcesywnie i jego realizacja obejmowała także uziemienie oraz zagospodarowanie terenu. Na szczególną uwagę zasługiwała ściana, gdzie po części wyburzono istniejące ogrodzenie murowane, zbudowano nowe części i wykonano sanację muru istniejącego. Na samym końcu przeprowadzono niezbędne badania i przeglądy.