TR Bohumín 110/22 kV – vnější oplocení

Práce na této zakázce byly zahájeny demolici stávajícího oplocení a VO. Následně proběhla nová výstavba sloupů VO včetně nových rozvodů a uzemnění. Výstavba nového oplocení probíhala po částech včetně uzemnění a terénních úprav. Vlastní pozornost si vyžádala stěna, kde proběhla částečná demolice zděného oplocení výstavba nové části a sanace stávajícího zdiva. Na konci stavby proběhly potřebné zkoušky a revize.