Dráha hasícího vozu KB 11

Provedení kompletních bouracích prací, demontáže a výměna podloží hasicího vozu KB 11