Bourání mostu – Rekonstrukce silnice, Frýdlant nad Ostravicí

Předmětem realizace díla byla demolice stávající mostní konstrukce, včetně mostních uzávěr a ložisek. Mostní opěry a pilíře zůstaly pro další etapy výstavby, konstrukce byly podepřeny systémovými stojkami. Veškeré odpady byly zlikvidovány dle platných předpisů o nakládání s odpady.