ROZBIÓRKA KOMINA R207 O WYSOKOŚCI 100M

Rozbiórka stumetrowego monolitycznego komina żelbetowego z wewnętrzną okładziną ceramiczną i izolacją cieplną. Roboty obejmowały również wywóz i utylizację odpadów, zasypanie jamy ziemią i zagospodarowanie terenu. Przed rozpoczęciem robót zabezpieczono przed ewentualnym uszkodzeniem pomost rurociągowy i kablowy, który znajdował się w pobliżu wyburzanego komina.