Demolice 100m komínu R207

Demolice 100 m monolitického železobetonového komínu s vnitřním keramickým pouzdrem a tepelnou izolací. Součástí prací byl odvoz a likvidace odpadů a následný zásyp zeminou do úrovně okolního terénu. Před zahájením realizace byl ochráněn potrubní a kabelový most nacházející se v těsné blízkosti demolovaného komínu před případným poškozením.